Výchova dívek v Čechách — recenze

Jiří Peňás
(…)

(…) „…tato ‚love story‘ se vším všudy mluví o tom, co Viewegha ‚tvoří‘, co ho ohrožuje a zraňuje, co jeho životu dává smysl a co mu ho zase bere. Je prostě o permanentním nebezpečí ztráty řádu (rodiny, manželství, práce), o krizi, která je tuctová, a přesto hrozí člověka zavalit, že nezbývá než jí vyjít vstříc.
Viewegh to dělá tím, co je mu bytostně nejbližší: jasně, srozumitelně a vtipně vypráví.“ (…)